Privacy Beleid

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe De Vordering – Staete omgaat met persoonsgegevens en welke cookies erdoor onszelf en derden worden geplaatst. Deze site is opgezet onder het privacy beleid van De Vordering- Staete.

Privacy statement De Vordering- Staete

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-06-2023

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door De Vordering Staete. In deze privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht je daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. De Vordering Staete respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonsgegevens die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Het privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Vordering – Staete. Je dient je ervan bewust te zijn dat De Vordering Staete niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar is. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Verwerking van persoonsgegevens door De Vordering Staete

Voor De Vordering Staete is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De Vordering Staete respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan De Vordering Staete verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Privacy verordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) wordt behandeld.

Wanneer je op onze website een brochure download, een formulier en/of enquête invult, vragen we je aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt, om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van De Vordering Staete of die van een derde partij, zodat wij je in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan, de doeleinden die worden beschreven in het privacy beleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonsgegevens die je aan ons geeft

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst brochures, e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar je willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. In dat geval zullen we je niet meer benaderen.

Als je alle cookies accepteert en vervolgens een formulier invult via onze website worden de naw gegevens (zoals jouw naam en email adres) op een cookie opgeslagen om jouw gebruikerservaring op onze website in de toekomst te verbeteren. Je hoeft deze gegevens dan niet meer in te vullen als je opnieuw een formulier invult. Je kan ten allen tijde deze cookie verwijderen van je PC.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Indien je jezelf registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Gebruik van verzamelde gegevens door De Vordering Staete

Contact formulier, nieuwbrief, enquête en het downloaden van een brochure

Wanneer je een vraag of verzoek bij ons indient via het contactformulier op de website, vragen wij om onderstaande gegevens om je verzoek in behandeling te nemen. Dit kan gaan over het inschrijven voor een nieuwbrief of het downloaden van een brochure. Ook vragen wij deze gegevens wanneer je een enquête op onze website invult. De verzamelde gegevens die zijn ingevuld in een enquête worden niet herkenbaar opgeslagen. Deze gegevens vragen wij zodat we je op de hoogte kunnen houden over onze diensten en inschrijfperiodes.

– Naam

– E-mail adres

– Telefoonnummer

Interesse in woningtype

Indien je op de hoogte gehouden wilt worden over de mogelijkheden van de koop van een appartement, hebben we meer gegevens van je nodig. Dan verzamelen we de volgende gegevens:

– Naam

– E-mail adres

– Adres

– Telefoonnummer

Online inschrijfformulier

Wanneer je interesse hebt in een appartement en je wilt hiervoor in aanmerking komen, dan maak je gebruik van het online inschrijfformulier. Dan verzamelen wij de volgende gegevens:

– Naam

– E-mail adres

– Adres

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Inkomen

– Burgerlijke staat

– Woonsituatie

– Hoogte hypotheek

– Verwachte verkoopwaarde

– Daarnaast kan het zijn dat als je samen koopt met je partner, dat je hiervoor ook dezelfde gegevens moet invullen.

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je De Vordering Staete daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden

– Verwerkers

Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan je vraag of getoonde interesse in een koopappartement te voldoen (bv. uitwisseling van gegevens met verkoopmakelaars). Omdat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).

– Overige hulppersonen

Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Bewaartermijnen

Alle gegevens die wij verzamelen op de website bewaren wij tot één jaar na oplevering van het project is beëindigd, behalve als je koper bent geworden.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn. Als je een recht uitoefent met betrekking tot jouw gegevens, verwerken wij jouw verzoek altijd binnen 30 dagen.

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In het privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en persoonlijke informatie die je hebt ingevuld op de website.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.


Recht om een klacht in te diene
n

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen jouw gegevens verwerken.

IP-adres

In het kader van jouw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door jou gebruikte computer opgeslagen voor maximaal 6 maanden. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door De Vordering Staete echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om jouw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt De Vordering Staete cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw “device” (PC, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd. De Vordering Staete maakt op haar website alleen gebruik van First en Third Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Alle cookies worden na maximaal twee jaar verwijderd uit onze database. Het gaat om de volgende cookies:

Functionele cookies (First party cookie)

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden je voorkeuren bij (denk aan je taalvoorkeur) en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest.

Analytische cookies (First party cookie)

Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Tracking cookies (Third party cookie)

Tracking cookies worden geplaatst door derden en houden individueel surfgedrag bij en stellen bezoekersprofielen op. Op basis van deze profielen kunnen wij je in het vervolg beter van dienst zien.

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je de cookies eenvoudig uitzetten via jouw browser. Hoe dit werkt, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Let op: Wanneer je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet, of niet optimaal, functioneert.

Beveiliging van onze website

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft het merendeel van onze websites een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kun je zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie onderstaande afbeelding:


Wijzigingen

Ons Privavy Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. De Vordering Staete kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Beleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Auteursrecht

Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vordering Staete.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

De Vordering Staete

Jebbink 5

7251 BH Vordenk

Tel: +31 (0)53 785759

E-mail: info@starterswoningdevordering.nl

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de teksten en afbeeldingen van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s van deze website en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina’s. Door het gebruik van de website verklaar je deze voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als je problemen ondervindt op onze website, laat ons dit dan weten door een bericht te sturen via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door ons is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.

Aan de teksten en afbeeldingen van deze internetsite – waaronder uitdrukkelijk ook de prijzen en kenmerken van woningen vallen – kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De websites bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Deze kunt u aanvragen door middel van het invullen van een contactformulier.

Wijzigingen in de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.